Підсумки роботи МО 2015-2016 н.р.

 Підсумки роботи МО класних керівників у 2015-2016 н. р. та завдання на новий навчальний рік.
   
У 2015-2016 н.р. методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою “Виховання інноваційної творчої особистості, зорієнтованої на соціальну активність, національну свідомість та патріотизм”.
Роботу було спрямовано на удосконалення форм і методів виховної роботи на основі впровадження передового педагогічного досвіду, оновлення змісту та форм проведення виховної роботи, підвищення професійної майстерності педагогів. В практичній діяльності використовувались матеріали: інструктивно-методичні рекомендації  щодо організації виховної роботи у 2015-2016 н.р.; звертались до періодичних видань «Позакласний час», «Все для вчителя», «Розкажи онуку»; «Основні орієнтирами виховання учнів 1-11 класів»; широко застосовували можливості мережі інтернет. Поліпшеню роботи сприяло створення блогу ШМО класних керівників. Нажаль блогів класних керівників лише два: Багатнової Т.Г. та Миколенко А.В., а також сторінка Мосузенко НМ на блозі МО класних керівників. Блог Миколенко А.В. отримав ІІ місце у конкурсі «Блогосфера» у номінації «Блог класного керівника».  Обміну досвідом роботи сприяли засідання, відкриті виховні години. Класні керівники поділилися досвідом роботи з питань: «Превентивне виховання — один  із головних напрямків у виховній роботі класного керівника” (Багатнова Т.Г.); «Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями” (Вергун О.В.); “Партнерство і співпраця з батьківським комітетом класу” (Миколенко А.В.); “Організація та проведення виховних та годин спілкування” (Багатнова Т.Г.) та ін.  Заслухано доповіді:   «Психолого – педагогічне забезпечення адаптації учнів 1 та 5 класу» (Кондратьєва В.А., Миц В.М.);  “Сучасні напрямки профілактики девіантної поведінки учнів” (Шабанова Л.С.); “Формування у школярів потреби у здоровому способі життя” (Мосузенко Н.М., Жук А.В.); “Використання проектної технології у виховній роботі як засіб творчої колективної праці над проблемою” (Шабанова Л.С.). Було проведено майстер-клас “ІКТ у роботі класного керівника” (Миц В.М.).
Систематично надавалась допомога класним керівникам, учителям - предметникам з питань виховної роботи. Особлива увага приділялась молодим спеціалістам (Миц В.М. Та Булах О.С.). Робота класних керівників здійснювалась в таких напрямках: національне, патріотичне,морально-етичне, правове, естетичне та екологічне виховання, прищеплення навичок здорового способу життя.
Найбільшим досягненням року стала перемога Миколенко А.В. (класний керівник 11 класу) в обласному конкурсі “Класний керівник  року”
У 2016-2017 н.р. методичне об’єднання класних керівників продовжить роботу над  проблемою: “Виховання інноваційної творчої особистості, зорієнтованої на соціальну активність, національну свідомість та патріотизм”

Робота методичного обєднання у 2014 - 2015 н.р.

Немає коментарів:

Дописати коментар