Завдання ШМО

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
                     підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;
      інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;
   забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
  формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
     озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;
    координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
  сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;
               оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

         вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

Немає коментарів:

Дописати коментар