Класовод Мосузенко Н.М.

Мосузенко Надія Миколаївна

    Основне завдання школи – розвинути в дитини всі позитивні якості, закладені в ній природою, і тим самим допомогти людині знайти своє місце в суспільстві. Провідна роль в навчально-виховному процесі належить вчителю. Перед ним постають відповідальні завдання: сформувати у дітей усі необхідні якості, навички, вміння школяра, збагачувати їх знаннями, підготувати учнів до подальшого життя.     Для сучасного етапу реформування української національної школи характерним є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння. Гостро постає проблема творчого розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до творчих здібностей особистості надання їй можливості виявити їх.


Як вчитель я працюю над проблемами:
-навчальна:
Формування умінь та навичок самостійної роботи на уроках.

-виховна:
Розвиток творчої діяльності молодшого школяра в колективі.
       Розвивати творчість означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли переживає успіх, хоча б невеликий.
       Тому з перших днів зустрічі з дітьми вивчаю їх можливості у різних видах діяльності,зокрема у грі, навчанні, спілкуванні, трудовій діяльності.
Далі в процесі співпраці з дітьми намагаюся розвивати здібності, нахили, інтереси.
           Якщо дитина в школі не навчилась щось самостійно творити, то такою ж безініціативною, пасивною вона буде в житті.
       Протягом навчального року працюю над розвитком логічного мислення, покращенням пам’яті, уваги, що забезпечує всебічний розвиток особистості молодшого школяра. Процес навчання намагаюсь будувати на осмисленні та усвідомленні знань.
     Чим краще вдається вивчати дітей – тим більше вдається урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийоми роботи з учнями.


   Протягом року працювала над формуванням умінь та навичок самостійної роботи на уроках. Для цього підібрала диференційовані завдання, проводила індивідуальну роботу з учнями, двічі на тиждень проводила додаткові заняття з математики, української  мови, читання, образотворчого мистецтва,трудового навчання.
       В багатьох учнів поганий почерк та неохайні записи в зошитах. Для вирішення цієї проблеми підібрала ігри і завдання для розвитку дрібної моторики рук. На кінець навчального року в частини школярів покращився почерк, зменшились кількість виправлень в зошитах.
       Учениця 2 класу Кашул Вікторія вперше взяла участь у міжнародному конкурсі «Соняшник» і стала переможцем.

     Для кращого згуртування колективу залучаю дітей до колективної роботи, роботи в групах, організовую трудові десанти, співпрацюю з батьками, відвідую сім’ї, проводжу бесіди та виховні години ,присвячені гарним стосункам, дружбі. 
 

    В своїй роботі впроваджую здоров’язберігаючі технології: поводжу фіз. хвилинки, фіз. хвилинки для рук, очей; бесіди з БДЖ, індивідуальні бесіди, години спілкування присвячені цій темі, залучаю батьків до співпраці.
Всі учні класу є учасниками танцювального колективу «Росинка».
    З поставленими завданнями на 2014 – 2015 н.р., в основному справилась. Планую продовжити роботу над згуртуванням колективу,впроваджувати здоров’язберігаючі технології в роботі з учнівським колективом, розвивати навички самостійної роботи учнів на уроках, а також розвивати творчі здібності учнів в колективі.
 

МАТЕРІАЛИ:


Немає коментарів:

Дописати коментар